Integritetspolicy

Här beskrivs hur vi hanterar personlig information samt dina rättigheter. Från och med den 25 maj 2018 gäller följande för alla behandlingar av personuppgifter.

Varför vi lagrar personuppgifter

Bote Lammgård – Boel Olaison registrerar dina personuppgifter för att kunna hantera beställningar, köp, reklamationer, kommunikation gällande köp i vår webbshop. Dessa uppgifter krävs, enligt lag, för att ett köp ska kunna genomföras. Vår hemsida använder Google Analytics för att mäta besöksstatistik. Google Analytics lagrar inga namngivna personuppgifter, endast IP adresser vilka dock anses som en personuppgift. Syftet med analysverktyget är att förbättra vår webbplats flöden och kunna göra förbättringar mot olika webbläsare som våra besökare använder.

Hur länge vi lagrar kunduppgifter

Vi lagrar samtliga uppgifter tills att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt 36 månader framåt från senaste inköpsdatum. Detta för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Begäran om borttagning av personuppgifter

Du kan när som helst begära att dina lagrade personuppgifter hos oss tas bort ur vårt system. Vi lagrar därefter inga uppgifter såvida de inte kan kopplas ihop med ett nytt köp.
En begäran om borttagning skickas via e-post till info@boelolaison.se.

Samarbetspartners

De personuppgifter vi har är de du själv lämnar till oss, de som vi samlar in utifrån dina köp samt från eventuell tredje part såsom adressuppgifter och kreditvärdighet. Vi kan komma att dela personuppgifter med andra företag som behandlar information för vår räkning och på uppdrag från oss. Det gäller betallösningsföretag, transportföretag samt IT-företag som sköter vårt underhåll. Dessa företag använder endast personuppgifterna i det ändamål som vi registrerat dina uppgifter för från början.

Vilken information vi lagrar

Bote Lammgård – Boel Olaison registrerar de personuppgifter som behövs vid ett köp via webbshop boelolaison.se. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi lagrar om dig, rätta befintliga uppgifter samt radera uppgifter. Radering av uppgifter kan göras om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in för.

Ytterligare frågor?

Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta info@boelolaison.se